Kilpailun yleiset ehdot

Nordic Growth Market (Y-tunnus 556556-2138) tarjoaa kilpailijalle mahdollisuuden osallistua Sijoittajamestarikilpailuun alla olevien ehtojen mukaisesti. Ilmoittautumalla kilpailuun kilpailija hyväksyy nämä ehdot. Lue ehdot huolellisesti läpi ennen ilmoittautumista.

Sijoittajamestarikilpailun erityisehdot

1. Sijoittajamestari
2. Osallistuminen Sijoittajamestarikilpailuun
2.1 Arvo-osuustili
2.2 Maa
2.3 Ikäraja
3. Kaupankäynti
4. Sijoittajamestarikilpailun arvopaperit
4.1 Kaupankäynnin keskeytys
4.2 Pörssistä poistuminen
5. Kaupankäyntipalkkio
6. Kurssien, top-listojen jne. päivittäminen
7. Tapahtumia, jotka voivat vaikuttaa kohde-etuuden kurssiin
8. Sijoittajamestarikilpailun voittajat
9. Palkinto
10. Kilpailun tuomaristo

1. Sijoittajamestari

Sijoittajamestari (Investerar-SM) on kilpailu, jonka järjestää Nordic Growth Market (NGM) vuosittain verkkosivulla Sijoittajamestari. Kilpailijat käyvät kauppaa kuvitteellisella rahalla mutta oikeilla kursseilla. Kilpailuun voivat osallistua henkilöt, jotka ovat ilmoittautuneet kilpailun osanottajiksi näiden ehtojen mukaisesti. Lisätietoa kilpailun sisällöstä on näissä ehdoissa ja kuvauksessa verkkosivulla.

2. Osallistuminen Sijoittajamestarikilpailuun

Sijoittajamestarikilpailuun osallistuminen on maksutonta. Kilpailuun ilmoittaudutaan kilpailun verkkosivuilla olevalla ilmoittautumislomakkeella. Hyväksymällä nämä ehdot kilpailija hyväksyy sen, että Nordic Growth Market tallentaa lomakkeeseen syötetyt tiedot. Kilpailija hyväksyy myös sen, että kilpailun järjestäjän kumppanit ja sponsorit voivat ottaa kilpailijaan yhteyttä sähköpostitse.

NGM:n työntekijät eivät saa osallistua kilpailuun.

2.1. Arvo-osuustili

Osallistuja saa kilpailun alettua arvo-osuustilin. Tili tulee näkyville kilpailijan kirjauduttua sisään, mikä on mahdollista ensimmäisestä kilpailupäivästä alkaen. Kilpailuun on sallittua osallistua vain yhdellä arvo-osuustilillä henkilöä kohden.

2.2 Maa

Osallistuminen ja palkinnon lunastaminen on sallittua vain siinä maassa, jossa osallistuja on väestökirjoilla.

2.3 Ikäraja

Osallistuminen ja palkinnon lunastaminen on sallittua vain 18 vuotta täyttäneille.

3. Kaupankäynti

Sijoittajamestari – kilpailussa hyödynnetään raaka-aineiden, indeksien, valuuttojen, osakkeiden ja korkojen kurssikehitystä käyttämällä pörssinoteerattuja sijoitustuotteita, joita ovat Bull & Bear-sertifikaatit, Mini Futuurit, Mini Futuuri BEST/Unlimited Turbo, turbowarrantit sekä warrantit.

Osallistujan tavoitteena on saavuttaa salkulleen mahdollisimman suuri tuotto kilpailun aikana. Kilpailujakson aikana sijoittajalla on käytössään arvo-osuustili, jonka fiktiivinen arvo on 100 000 euroa. Osallistuja ostaa ja myy pörssinoteerattuja sijoitustuotteita, jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi NGM-pörssin NDX-markkinapaikalle. Kaupankäynti tapahtuu todellisilla kursseilla, mutta fiktiivisellä rahalla.

Kilpailun aikana kilpailija voi ostaa ja myydä arvopapereita rajoittamattomia kertoja mahdollisimman suuren arvonnousun saavuttamiseksi. Kilpailijat aloittavat 100 000 fiktiivisen euron arvoisella arvo-osuustilillä.

Kaupankäynti-ikkunassa arvopaperin hinta päivitetään sekunnin välein, mutta järjestelmässä sitä useammin. Hinta määritetään sillä hetkellä, kun kauppa toteutuu järjestelmässä ja voi siksi poiketa kaupankäynti-ikkunassa esitetystä hinnasta.

Arvopaperikaupankäynti on mahdollista NGM-pörssin aukioloaikoina eli tavallisina arkipäivinä klo 09:00 – 23:00.

Yksi arvopaperi saa muodostaa enintään 25 prosenttia salkun arvosta ostohetkellä.

Kilpailijat voivat luoda ryhmiä muiden osallistujien kanssa, jolloin ryhmän jäsenet kilpailevat toisiaan vastaan. Kaikki osallistuvat kuitenkin myös kokonaiskilpailuun.

4. Sijoittajamestarikilpailun arvopaperit

Kilpailuun sisältyvät arvopaperit on otettu kaupankäynnin kohteeksi NGM-pörssin listoilla Certificates, Knock-Outs ja Plain Vanillas.

4.1 Kaupankäynnin keskeytys

Kilpailija ei voi käydä kauppaa arvopapereilla, joiden kaupankäynti on keskeytetty kilpailun alkaessa tai mahdollisesti keskeytyy kilpailun kuluessa. Arvopaperit, joiden kaupankäynti keskeytyy kilpailun kuluessa, säilyvät kilpailijan arvo-osuustilillä, kunnes kaupankäynti jälleen alkaa. Jos/kun kaupankäynnin keskeytys peruutetaan, arvopaperia voi ostaa ja myydä vallitsevilla hinnoilla. Jos kaupankäynnin keskeytys on seurausta knock-out-tapahtumasta, arvopaperi poistetaan seuraavana päivänä arvo-osuustililtä. Jos knock-out tapahtuu kilpailussa mukana olevalle arvopaperille, se erääntyy ilman jäännösarvoa. Tämä voi poiketa todellisuudesta, jossa jäännösarvo palautuu sijoittajalle tiettyjen arvopapereiden osalta.

4.2 Pörssistä poistuminen

Pörssistä poistuva arvopaperi pakkomyydään poistumispäivänä, eikä sillä voi käydä kauppaa poistumispäivän jälkeen.

5. Kaupankäyntipalkkiot

Kuvitteellisista tapahtumista ei veloiteta kaupankäyntipalkkiota.

6. Kurssien jne. päivittäminen

Kilpailijat käyvät kauppaa arvopapereiden vallitsevilla osto- ja myyntikursseilla. Tuloslistat päivitetään neljä kertaa päivässä klo 13:50, 18:35, 21:05 ja 23:05. Salkkujen arvo perustuu kunkin arvopaperin päivän päätöshintaan (ostohintaan). Kilpailussa mukana olevien arvopapereiden hinnat näkyvät reaaliaikaisina kaupankäyntipäivän aikana.

7. Tapahtumia, jotka voivat vaikuttaa kohde-etuuden kurssiin

Erilaiset pörssitapahtumat voivat vaikuttaa kohde-etuuden kurssiin. Tällaisia pörssitapahtumia ovat esimerkiksi split, uusanti ja ylimääräinen osingonjako. Liikkeeseenlaskijat käsittelevät tapahtumat eri tavoin ja lisätietoa niihin liittyen löytyy kunkin liikkeeseenlaskijan verkkosivuilta. Yllä olevista tapahtumista johtuvat korjaukset päivitetään kaupankäynnin päätyttyä pörssin sulkemisen yhteydessä.

8. Sijoittajamestarikilpailun voittajat

Kokonaiskilpailun voittaa kilpailija, jonka arvo-osuustilin prosentuaalinen arvonnousu on suurin illan 9. helmikuu 2024 päivityksen jälkeen.

Kilpailun aikana järjestetään myös “oheiskilpailu”, jossa mukaan kutsutut sijoittajat kilpailevat samoilla ehdoilla ja säännöillä kuin pääkilpailussa. ”Oheiskilpailun” voittaa kilpailija, jonka arvo-osuustilin prosentuaalinen arvonnousu on suurin illalla 9. helmikuuta tehtävän viimeisen päivityksen jälkeen.

Kilpailukalenteri
Kokonaiskilpailu: 29. temmikuu – 9. helmikuu 2024
Oheiskilpailu: 29. tammikuu – 9. helmikuu 2024

9. Palkinto

Ilmoittautuminen Sijoittajamestarikilpailuun on henkilökohtainen. Se tarkoittaa, että palkinnot luovutetaan henkilöille, jotka ovat kilpailun voittaneiden arvo-osuustilien omistajia. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi. Voittaja maksaa palkintoon mahdollisesti liittyvät verot. NGM:lla on oikeus ottaa jaetut palkinnot takaisin, mikäli vilppiä tai manipulaatiota ilmenee. Kilpailuun tulee ilmoittautua viimeistään 2. helmikuu voidakseen kilpailla kokonaiskilpailun pääpalkinnosta.

”Oheiskilpailun” palkinto maksetaan ”oheiskilpailun” voittajan valitsemalle hyväntekeväisyysjärjestölle. Vastaanottavalla organisaatiolla on oltava vastaava Ruotsin rahankeräyksiä ja hyväntekeväisyystoimintaa valvovan Svensk Insamlingskontroll -järjestön myöntämä 90-tili. Voittaja maksaa palkintoon mahdollisesti liittyvät verot

10. Kilpailun tuomaristo

Sijoittajamestarikilpailulla on tuomaristo, johon kuuluu kaksi NGM:n edustajaa. Tuomaristo ratkaisee mahdolliset erimielisyydet ja kilpailuun liittyvät epäselvyydet. Tuomariston päätöksistä ei voi valittaa.Tuomaristossa on mukana:

– Magdalena Hartman, Nordic Growth Market
– Rania Ekberg, Nordic Growth Market
– Joel Boija, Nordic Growth Market
– Oskar Lindberg, Nordic Growth Market

 

E-mail: contact@ngm.se

Onnea matkaan!

//Sijoittajamestari

 • Twitter

 • Koulutus

 • YHTEISTYÖKUMPPANIT

  Pääsponsorit

  bnp
  bnp

  Yhteistyökumppanit

  bnp
 • © Nordic Growth Market NGM AB 2022. All rights reserved | Privacy policy | Kilpailun yleiset ehdot

  Font generated by flaticon.com. Under CC: SimpleIcon, GraphBerry, Freepik